Utställare/Sponsorer

På tävlingsplatsen har vi som vanligt utställare.