Parkering

Parkering sker på en, av funktionär, anvisad plats.