Boende – häst

det finns boxplatser på tävlingsplatsen, bokas via TDB